Doordat een grote groep patiënten na een ziekenhuisperiode nog niet direct naar huis kan, ontstaat de behoefte aan voorzieningen waar de patiënten kortdurend kunnen worden verpleegd.Dit alles in een omgeving waarin de patiënt snel kan genezen en revalideren. In opdracht van Laurens Wonen is het ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van een revalidatiehotel aan de Motorstraat te Rotterdam-Zuid. Natura Daken verzorgde de aanleg van de daktuin.

daktuin-revalidatiehotel3

Het revalidatiehotel krijgt 150-165 kamers inclusief logeer- en sanitaire voorzieningen, behandelkamers, een polikliniek, horecavoorzieningen, bibliotheek annex stiltecentrum, diverse werkplekken voor behandelaars en staf, opslagruimte en parkeerplaatsen. Het uitgangspunt is de combinatie van een revalidatiecentrum met de look & feel van een kwalitatief hotel. Het hotelconcept staat voorop, met een gastvrij en therapeutisch klimaat. De ontwikkeling van het revalidatiehotel is onderdeel van het stedenbouwkundig plan van het Motorstraatgebied.

Groene daktuin

daktuin-hotel-rotterdam

De organische binnenwereld wordt gevormd door het binnenhof, een daktuin die letterlijk de ‘Groene Tuin’ van het gebouw vormt. Naast oriëntatie- en ontmoetingspunt is de belangrijkste functie de beleving van daglicht in het gebouw. De systeemopbouw is verzorgd door Optigroen. Strategisch zijn op twee plekken daglichtstroken gesitueerd die het daglicht tot diep in het binnenhof laten doordringen.