Garantie

Op groendaken die door Natura Daken + worden aangelegd, ontvangt u een volledige garantie van 10 jaar. De garantievoorwaarden hebben betrekking op de totale aanleg van het dak, dat wil zeggen de dakbedekking, systeemopbouw voor het groen en de beplanting en zonnepanelen. Wat de aansprakelijkheid betreft hoeft u zich dus geen zorgen te maken!

Garantie op systeemopbouw en beplanting

De 10 jaar garantie op de systeemopbouw en de beplanting is uniek.  Doordat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de normen en toezicht van Dakmerk (het kwaliteitskeurmerk voor platte en flauw-hellende daken in Nederland) wordt de garantie ondergebracht bij het Waarborgfonds van Dakmerk.
Tevens heeft u de zekerheid dat het werk geheel conform de geldende richtlijnen wordt uitgevoerd.