Intensief groendak

Een intensief groendak is een dak dat dezelfde mogelijkheden biedt als een regulieren tuin, waardoor u ze kan laten aanleggen met recreatievelden, paden, terrassen en speelmogelijkheden. De beplanting op een intensief groendak heeft dan ook hetzelfde onderhoud nodig als beplanting in een regulieren tuin. Een intensief groendak wordt daarom ook vaak een gebruiksdak genoemd.

Steeds meer bedrijven en overheden kiezen dan ook voor de aanleg van intensieve groendaken, ook wel gebruiksdaken genoemd. Een gebruiksdak biedt de mogelijkheden tot o.a. ontspanning, sporten, wandelen en vergaderen. Deze groene daken geven kleur aan grijze stedelijke gebieden of bedrijventerreinen en kunnen functioneel gebruikt worden. Doordat deze daken een andere opbouw hebben dan extensieve groendaken, zijn er meer beplantingsmogelijkheden.

Een voorbeeld van een intensieve daktuin is het dak van de parkeergarage dat Natura Daken + voor Aegon heeft gerealiseerd. Hier kunnen medewerkers inmiddels in een natuurlijke omgeving vergaderen of pauzeren.

Wat zijn de mogelijkheden van een gebruiksdak?

De mogelijkheden van een intensief groendak zijn verrassend veelzijdig en vele malen groter dan van een extensief groendak. Door de toegenomen kennis en technieken van de afgelopen jaren heeft een gebruiksdak tegenwoordig dezelfde mogelijkheden als een reguliere tuin. Inmiddels is het zelfs mogelijk om een compleet sportterrein of een speelplaats aan te leggen op het dak. U kunt verder kiezen voor allerlei soorten vegetatie, zoals gras, sedum, struiken, heesters, hagen en bomen. Ook is het mogelijk om paden, terrassen en vijvers aan te leggen.

Dakconstructie

Door de substraatlaag en zwaardere aanwezige elementen stellen intensieve groendaken hogere eisen aan de dakconstructie. Laat u daarom altijd goed adviseren.