Intensief groendak

Een intensief groendak is een dak dat dezelfde mogelijkheden biedt als een reguliere tuin. Hierdoor kunt u als een dak er geschikt voor is deze inrichten als recreatieveld met paden, terrassen en speelmogelijkheden. En natuurlijk veel groen! De beplanting op een intensief groendak heeft hetzelfde onderhoud nodig als beplanting in een reguliere tuin, maar omdat ze niet in de volle grond staat is een goed irrigatiesysteem wel essentieel. 

Steeds meer bedrijven en overheden kiezen voor de aanleg van intensieve groendaken, ook wel gebruiksdaken of daktuin genoemd. Een daktuin biedt de mogelijkheden tot o.a. ontspanning, sporten, wandelen en vergaderen. Deze groene daken geven kleur aan grijze stedelijke gebieden of bedrijventerreinen en zorgen voor meer ruimte voor recreatie en biodiversiteit. Doordat deze daken een andere opbouw hebben dan extensieve groendaken, zijn er meer beplantingsmogelijkheden.

Wat zijn de mogelijkheden van een intensief groendak?

De mogelijkheden van een intensief groendak zijn verrassend veelzijdig en vele malen groter dan van een extensief groendak. Door de toegenomen kennis en technieken van de afgelopen jaren heeft een intensief groendak tegenwoordig dezelfde mogelijkheden als een reguliere tuin. Inmiddels is het zelfs mogelijk om een compleet sportterrein of een speelplaats aan te leggen op het dak. U kunt verder kiezen voor allerlei soorten vegetatie, zoals gras, sedum, struiken, heesters, hagen en zelfs bomen! Ook is het mogelijk om paden, terrassen en vijvers aan te leggen op een groendak.

Dakconstructie

Door de substraatlaag en zwaardere aanwezige elementen stellen intensieve groendaken hogere eisen aan de dakconstructie. Laat u daarom altijd goed adviseren.