Kosten van een groendak

De kosten van een groendak zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de dakconstructie, de bereikbaarheid van het dak en het type groendak.

Dakconstructie
De dakconstructie speelt een grote rol. Zo is het aanleggen van sedum of beplanting op een schuin dak lastiger te realiseren dan op platte daken, waardoor het arbeidsintensiever is. Ook is niet iedere dakbedekking geschikt om een groendak op aan te brengen, bijvoorbeeld door een slechte kwaliteit, de onderhoudsstaat of de hoge leeftijd van een dak. In dat geval moeten er wijzigingen aangebracht worden in de dakconstructie. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Offerte op maat
Wij komen vrijblijvend langs om een offerte op maat te maken voor het realiseren van een groendak vanaf 50m2. Neem hiervoor contact met ons op.

Bereikbaarheid van het dak

Ook de bereikbaarheid van het dak is van invloed op de kosten van een groendak. Wanneer er veel vrije ruimte om het dak heen is, kunnen de materialen en beplanting makkelijker op het dak worden aangebracht.

Type groendak

Tot slot zijn de kosten afhankelijk van het type groendak. Kiest u voor een intensief groendak met aanleg van allerlei extra opties, dan is de prijs uiteraard hoger dan wanneer u kiest voor een extensief groendak met eenvoudige beplanting.

Onderhoudskosten

Naast kosten voor de aanleg, brengt een groendak ook onderhoudskosten met zich mee. Voor een intensief groendak liggen deze kosten hoger dan voor een extensief groendak. Houdt hier rekening mee bij uw keuze.

Kostenbesparing

Groendaken zorgen niet alleen voor kosten, maar zijn ook kostenbesparend en leveren een aantal mooie voordelen op:

  • Verhoogde isolatiewaarde

  • Besparing op verwarming, koel- en energiekosten

  • Groen verhoogt de waarde van het vastgoed

  • Regenwater wordt vastgehouden en geleidelijk afgegeven aan het riool, wat overlast beperkt

  • Geluidsreductie zoals bij luchthavens, drukke verkeersaders of een stadscentrum

  • Uw pand ziet er visueel beter uit

  • Uw dak draagt bij aan een beter milieu!

Subsidies en fiscale regelingen

Wist u dat u aanspraak maakt op verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen wanneer u een groendak laat aanleggen? Klik hier voor meer informatie.