Project omschrijving

RIOOLGEMAAL MEERZICHT

Architect

Natura Daken

Sedumdak op rioolgemaal

Hoogheemraadschap van Delfland

Rioolgemaal Meerzicht in Zoetermeer stamt uit de jaren ’60 en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Het had te weinig pompvermogen om aan de toekomstige capaciteit voor circa 215.000 inwoners te kunnen voldoen. De kosten voor renovatie waren zo hoog dat gekozen werd voor de bouw van een nieuw rioolgemaal met de naam Meerzicht.

Met de komst van het nieuwe gemaal is er minder stankoverlast, wordt het energieverbruik verminderd,  de afvoercapaciteit vergroot van 3200 naar 4000 m3 per uur en een extra waterbuffer gecreëerd. Zowel het nieuwe gemaal als de buffertank hebben een groene uitstraling gekregen. De architect heeft het ontwerp zo vormgegeven dat er een groendak ontstaat. Natura Daken heeft de aanleg van dit groendak verzorgd en het resultaat mag er zijn!