Powershare

U kunt ervoor kiezen om uw zonnepanelen te delen met uw buren. Dit heet Powershare. Powershare is een nieuw product van Wattco. Het biedt de mogelijkheid om uw opgewekte energie naar meerdere huishoudens te leiden. Hierbij sluit u een contract af met de afnemers.

Hoe werkt Powershare?

Een installatie met een Powershare oplossing bestaat uit 8 tot 18 zonnepanelen, die gezamenlijk 1 installatie vormen. Deze installatie wordt voorzien van verschillende (maximaal 5) zonnestroommeters die leiden naar uw buren. Met behulp van de switch kunt u periodiek tussen woningen schakelen. Zo wordt de opgewekte stroom steeds naar (maximaal) 1 woning geleid. Een woning kan zo, afhankelijk van het verbruik van de woning, meer of minder opgewekte stroom toebedeeld krijgen. Hierdoor hoeft iedere bewoner die deelneemt minder stroom af te nemen van zijn stroomleverancier. Een ideale oplossing voor daken waar meerdere personen of instanties eigenaar van zijn.

Zie het voorbeeld op de afbeelding. De installaties zijn per woonkolom (verticaal) aangesloten

  • De installatie van de eerste woonkolom kent 3 afnemers. De bewoner van woning 1 en 2 krijgen ieder 25% van de opgewekte stroom. Woning 3 heeft een hoger verbruik, dus deze woning krijgt 50% van de opgewekte stroom.

  • De installatie van de tweede woonkolom kent eveneens 3 potentiële afnemers. Eén bewoner doet echter niet mee, deze installatie staat uit. De stroom wordt aan de overige 2 woningen toebedeeld op basis van 75-25%.

  • De voorbeelden in de derde en vierde woonkolom laten zien dat iedere verdeling tussen woningen mogelijk is. 

Hoe worden de kosten voor bewoners bepaald?

Bij de start van het project gaan alle deelnemers een voorschot betalen dat is gebaseerd op de hoeveelheid stroom die normaal voor zijn/haar woning gereserveerd is. Concreet: het voorschot per maand is het percentage toebedeeld  verwachte opwekking × prijs per kwh / 12 maanden.

Kan het voorschot voor de bewoner omlaag als hij/zij een lager verbruik heeft?

Ja, indien de bewoner een lager verbruik heeft dan de normopwekking van de woning, kan hij/zij ervoor kiezen om het voorschot omlaag te brengen. Het initiatief hiervoor ligt altijd bij de bewoner. Indien een bewoner dit niet doet, krijgt hij/zij bij de afrekening het niet-verbruikte gedeelte alsnog terug. Indien een bewoner het voorschot te laag heeft vastgesteld, zal hij/zij bij de afrekening bij moeten betalen. Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden, gaat onze voorkeur uit naar het zo weinig mogelijk aanpassen van voorschotten.

Wat als het werkelijk verbruik van de klant afwijkt van het opgegeven verbruik?

(Let op: dit antwoord geldt alleen indien de bewoner een slimme meter heeft.)

In artikel x van het contract wat u heeft afgesloten, geeft de bewoner toestemming aan Wocozon om 2-maandelijks het werkelijk verbruik van de woning op te vragen bij een ODA (Onafhankelijk Diensten Aanbieder). Wocozon vergelijkt het opgegeven energieverbruik met het werkelijk energieverbruik. Indien nodig past Wocozon de verdeling van de opwekking van de installatie naar de verschillende aangesloten woningen aan. Hierdoor is de verdeling van de opwekking steeds optimaal.

Hoe werkt de afrekening en wie verzorgt deze?

In principe betaalt iedere deelnemende bewoner een voorschot op basis van zijn/haar normopwekking. Eenmaal per jaar wordt deze normopwekking vergeleken met de werkelijke opwekking en volgt een afrekening. Indien een bewoner meer opgewekte stroom heeft ontvangen dan de normopwekking, dient de bewoner bij te betalen. Indien een bewoner minder opgewekte stroom heeft ontvangen dan de normopwekking, ontvangt de bewoner geld retour. De som van de afrekening per woonkolom is doorgaans 0. De ene bewoner betaalt, de andere bewoner ontvangt. De afrekening wordt verzorgt door een onafhankelijk platform.

Wat betekent PowerShare voor de energie-index van de woning?

Het aantal panelen dat is toebedeeld aan de woning, telt mee voor de energie-index, zelfs als een systeem minder stroom krijgt (door minder verbruik) of zelfs helemaal niet meedoet. Dit kan belangrijk zijn bij een eventuele Step-aanvraag. Het kan een reden zijn om toch zonnepanelen op een complex te plaatsen, ondanks het feit dat nog niet iedereen meedoet.

Krijgen bewoners inzicht in de opwekking?

Ja, bewoners kunnen inloggen via Wattco.nl/mijnzonnepanelen om de opwekking van de installatie te zien.