Subsidie en fiscale regelingen voor groendaken

De overheid stimuleert de realisatie van groene daken met verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen. Hieronder vindt u meer informatie over deze financiële voordelen.

Subsidie voor groendaken
Om bedrijven en particulieren te stimuleren zijn er in diverse gemeenten subsidies beschikbaar voor de aanleg van een groendak of zelfs een groene gevel.
Deze stimuleringsmaatregel moet er voor zorgen dat gebouwen verder verduurzaamd worden en bijdragen aan de klimaatmaatregelen die de overheid heeft gesteld.
Helaas hebben nog niet alle gemeenten in Nederland een subsidieregeling voor de aanleg van groendaken. Hieronder geven wij een overzicht van de gemeenten die wel een subsidieregeling hebben:
Alphen aan den Rijn, Almelo, Amsterdam, Amstelveen, Apeldoorn, Breda, Capelle aan den IJssel, Den Haag, Groningen, Hoorn, Hengelo, Den Bosch, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Nijmegen, Rotterdam, Smallingerland, Soest, Tilburg en Utrecht.
Daarnaast zijn er Hoogheemraadschappen die een stimuleringsmaatregel Klimaatadaptatie hebben die 25% van de kosten vergoeden (inclusief B.T.W.) voor de aanleg van een groendak. Hier zit wel vaak een maximum bedrag aan verbonden.
Natura Daken + kan u verder helpen bij de aanvraag van uw subsidie.

Fiscale regelingen voor groendaken

Er bestaan twee fiscale regelingen voor ondernemers die investeren in groendaken: de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA en Vamil zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken of apparatuur voor hun onderneming die staan op de Milieulijst, waaronder dus groendaken.

Subsidie i.c.m. fiscale regelingen

Wanneer u subsidie ontvangt voor de investering in een groendak, dan moet het subsidiebedrag eerst worden afgetrokken van de aanschaffings- of voortbrengingskosten, voordat u gebruik kan maken van de fiscale regelingen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u terecht voor uitgebreide informatie over de MIA en Vamil en de meldingsprocedure.

Wanneer komt een groendak in aanmerking voor fiscale regelingen?

Een groendak wordt op de Milieulijst vermeld als ‘Vegetatiedak’. In principe komen alle verschillende typen groendaken in aanmerking voor de fiscale regelingen, mits ze voldoen aan de volgende omschrijving:

“Het vegetatiedak is bestemd voor het afdekken en isoleren van dakconstructies van gebouwen door een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren, en bestaande uit: waterkerende folie, teeltlaag, (eventueel) drainagelaag, (eventueel) kunstmatige bevloeiing en verankering, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande daken, (eventueel) nestelvoorzieningen.” (Milieulijst).