19-2-2016: De gemeente Den Haag heeft subsidie beschikbaar gesteld voor dak- en vloerisolatie en voor de aanleg van groene daken. Ook is er een subsidie beschikbaar voor duurzame initiatieven uit de buurt.

Het verhogen van de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van Haagse woningen is voor de gemeente een topprioriteit. Een gemiddeld rijtjeshuis zonder dakisolatie stookt jaarlijks ongeveer 780 m3 gas extra. Het hebben van dakisolatie kan een aanzienlijk verschil maken op de energierekening. Vanaf 2010 heeft de gemeente Den Haag het aanbrengen van dak- en vloerisolatie in de stad gesubsidieerd. Met deze subsidie is er al meer dan 200.000 m² dak- en/of vloerisolatie aangebracht. In totaal heeft de gemeente voor de komende periode (tot 2018) een bedrag van € 1,5 miljoen euro beschikbaar om woningen beter te isoleren.

Voordelen Groene daken

Groene daken houden niet alleen kou buiten, maar ook hitte in de zomer. Ook hebben daken met natuurlijke groene bekleding onder andere als voordeel dat regenwater beter wordt opgevangen, het rendement van zonnepanelen vergroot, geluidsoverlast reduceren en hebben een positieve invloed op de groenbeleving van mensen.

Subsidie groendaken Den Haag

Subsidie-groendak-den-haag

Vanaf 2009 werd een aantal jaar subsidie verstrekt door de gemeente Den Haag. Dit heeft inmiddels geleid tot de realisatie van 38.000 m² groene Haagse daken. Voor deze maatregel heeft de gemeente in totaal € 600.000 beschikbaar.

Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken

De gemeente stelt € 410.000 beschikbaar voor het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken. Bewoners en bedrijven die een initiatief hebben om de Haagse woningvoorraad duurzamer te maken, energie te besparen en de luchtkwaliteit te verbeteren kunnen gebruik maken van deze regeling. Met het subsidiebedrag worden zij geholpen om van hun duurzame idee een uitvoerbaar project te maken.

Met deze subsidieregelingen wil de gemeente Hagenaars stimuleren hun woning en omgeving duurzaam te verbeteren. Met toekomstbestendige woningen en omgeving verhogen we de leefbaarheid in de stad, het wooncomfort in de woningen en stimuleert de gemeente de lokale economie met werkgelegenheid. Het verduurzamen van de woning kan de bewoner geld opleveren in de vorm van een lagere energierekening.

Zonne-energie

Ook zonne-energie is aan een opmars bezig in de stad. Den Haag heeft, met bijna 5000, de meeste zonne-energie installaties van alle Nederlandse gemeenten. Dit zijn in Den Haag vooral kleine installaties op daken van woningen. Met de oplevering van het zonnepanelendak op het Kyocera-stadion van ADO Den Haag ligt er in Den Haag nu ongeveer 10 MW aan vermogen.

Meer weten over subsidie of garantie?

steleenvraag